1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie https://kwiatytrojmiasto.pl (zwanym dalej Sklepem) jest: KwiatyTrójmiasto  Agata Abramczyk, ul.S.Rogozińskiego 3 lok.3T, 83-000 Pruszcz Gdański , NIP 566-126-00-02. Dane kontaktowe: kontakt@kwiatytrojmiasto.pl tel.602 414 112.
2. Sklep przetwarza dane osobowe w celach:
  • zawierania umów sprzedaży z Klientami i ich wykonywania, podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*);
  • świadczenia usługi prowadzenia Mojego Konta, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

4. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Odbiorcami danych są:
  • Podmioty świadczące usługi dostawcze: 
  • Podmiot świadczący usługę wysyłki newslettera: ;
  • Podmiot świadczący hostingowe: ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C..;
  • Podmioty świadczące usługi płatności on-line: PayPro S.A

7. W Sklepie wykorzystywane są pliki cookies dla zapewnienia jego prawidłowego działania. Pliki te umożliwiają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika dzięki którym strona internetowa wyświetla się prawidłowo (rodzaj urządzenia, język przeglądarki, wielkość ekranu itp.). Pliki cookies wykorzystywane są również w celu zbierania anonimowych i ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi marketingowych i analitycznych (Google Analytics, Google Tag Manager oraz Google AdWords). Ustawienia plików cookies mogą zostać w każdej chwili samodzielnie zmienione przez użytkownika. W każdej chwili możliwe jest usunięcie plików cookies za pomocą dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej. Przeczytaj więcej o stosowanych przez sklep plikach cookies.

8. Jako Administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO].